0
  • Koszyk jest pusty
ZADZWOŃ DO NAS — 609 499 937

Sklep internetowy TikTakDesign powstał z myślą o klientach, którzy kochają nowoczesną modę i design, dla tych, którzy poszukują oryginalnych i unikatowych towarów.

X
X
Back to the top
X

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego TikTakDesign.pl

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.tiktakdesign.pl Siedziba firmy TikTakDesign znajduje się w Nowym Targu pod adresem Oś. Topolowe 4/11. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 735-228-54-59, Regon: 120540717, jesteśmy w branży zegarków fashion od 2006 roku.
2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym – zwanym dalej TikTakdesign.pl
3. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie TikTakdesign.pl Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
4. Wszystkie towary sprzedawane przez sklep internetowy TikTakdesign.pl są nowe (fabrycznie zapakowane), wolne o wad prawnych oraz pochodzą od autoryzowanych dystrybutorów, o ile opis produktu nie stanowi inaczej.
5. Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja lub posiadanie konta w sklepie.
6. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia (tzw.koszyk) umieszczony na stronie sklepu TikTakdesign.pl, poprzez e-mail: kontak@tiktakdesign.pl, oraz pod numerem telefonu 609-499-937.
7. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych adresowych dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail).
8. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych – skontaktujemy się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy TikTakdesign.pl może odstąpić od realizacji zamówienia oraz zamówienie zostanie anulowane.
9. Wszystkie sprzedawane towary w sklepie internetowym TikTakdesign.pl znajdują się fizycznie w magazynie. Czas wysyłki uzależniony jest od wybranej formy płatności oraz rodzaju wysyłki przez Klienta. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem, TikTakdesign.pl skontaktuje się z Klientem, celem ustalenia sposobu realizacji zamówienia (częściowa realizacja, oczekiwanie na zamówiony towar, anulowanie zamówienia).
10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego potwierdzenia. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt e-mailem pod kontak@tiktakdesign.pl lub telefonicznie pod numerem 609-499-937.
11. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Wiążącą ceną towaru jest tą z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
12. Wszystkie przedmioty zakupione w sklepie TikTakdesign.pl odbiera kurier firmy GLS na podstawie zawartej z nią umowy i przekazuje do natychmiastowej realizacji. W szczególnych wypadkach i na życzenie klienta posiłkujemy się Pocztą Polską.
13. W sytuacji, kiedy dochodzi do zwrotu bądź wymiany zegarka, Klient obciążony zostaje kosztami manipulacyjnymi za wysyłkę jaką zrealizowaliśmy za darmo do Klienta. Bezpośrednim powodem jest rozwiązanie umowy kupna-sprzedaży.
14. Formularz zwrotu lub wymiany znajduje się w zakładce polisa zwrotna i wymiany.
15. TikTakdesign.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.
16. Towary zakupione w sklepie internetowym www.TikTakdesign.pl posiadają dwuletnią (24 miesiące) gwarancję obowiązującą na terenie Polski. Gwarancja udzielana jest tylko na mechanizm zegarka. Gwarancja nie dotyczy baterii, naturalnego zużycia eksploatacyjnego paska (zmian koloru, zmian właściwości materiałów takich jak skóra, tkanina i kauczuk) złuszczania się powłok galwalniczych, uszkodzeń którejkolwiek części zegarka w wyniku niewłaściwego użytkowania, brak staranności, zaniedbania, wypadków (uderzeń, wstrząsów, wgnieceń, zagnieceń, zbicia lub porysowania szkiełka itp.), zegarka na którym były dokonywane naprawy przez osoby nieupoważnione (obsługa lub naprawa wszelkich uszkodzeń mechanicznych spowodowanych na skutek ingerencji obcej).W razie usterki towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu (paragon, bądź jego kopia) oraz opisem usterki na nasz adres. Naprawiony lub wymieniony towar odsyłany jest do Klienta na koszt TikTakdesign.pl Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W szczególnych przypadkach firma zastrzega sobie prawo do jej przedłużenia. Instrukcja krok po kroku jak przeprowadzić reklamację znajduje się w zakładce gwarancja pod adresem; http://tiktakdesign24.pl/pl/i/Gwarancja/12
17. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Należy pamiętać, iż zwrócony towar musi być w nienaruszonym stanie, nie może być przez ten czas używany i pozbawiony fabrycznego opakowania oraz ometkowania. Zwracany towar należy odesłać w stanie kompletnym (opakowanie, paragon lub faktura, metka firmowa, instrukcja i gwarancja oraz numer konta na jakie ma nastąpić zwrot pieniędzy). Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
18. TikTakdesign.pl ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
19. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, dlatego zalecamy sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy opakowanie lub zawartość przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z nasmi w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
20. Do wszystkich zakupionych towarów dołączamy paragon. Na życzenie klienta wystawiamy faktury Vat.
21. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
22. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z naszą firmą i wyrażeniem zgody na przetwarzane danych osobowych.
23. TikTakdesign.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
24.  Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.TikTakdeign.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera.

 

Copyright © tiktakdesign.pl All rights reserved.